ADHD Aalst, autismespectrumstoornissen Aalst, opvoedcoach Aalst Pedagogisch adviesbureau Aalst

Hoe ga ik te werk?

1. U kan me contacteren via telefoon of mail voor extra informatie of het maken van een eerste afspraak. Hierbij kan u kort vertellen wat de reden is waarvoor u hulp vraagt. De aanmelding kan op eigen initiatief zijn of na doorverwijzing van uw huisarts, school of hulpverlener


2. Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarbij we samen met de ouders en of het kind bekijken waar men zich zorgen over maakt. Sommige ouders komen de eerste maal graag alleen, dat is geen enkel probleem. Ook wanneer een jongere graag alleen zijn verhaal doet, kan dit zeker en vast.


3. Het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek luister ik vooral en stel heel veel vragen, Jongeren vanaf 16 jaar die dat wensen, mogen dit gesprek ook alleen voeren, mits goedkeuring van de ouders.


4. Therapie-coaching

Is er een klik dan maken we samen een plan op maat voor begeleiding ouders of kind. Na gemiddeld drie sessies is er meestal een evaluatiegesprek, we kijken dan hoe het gaat en of er nog verdere hulp nodig is.